Mid Year Sales 2020

Jualan Pertengahan Tahun 2020
19/6/2020 to 19/7/2020

Year End Sales 2017

Year End Sales 1/10/2017 to 1/1/2018
Jualan hujung tahun bermula pada 1/10/2017 sehingga 1/1/2018

GP Sales 2017

GP sales will start on 1/3/17 – 31/3/17.
Jualan GP sale bermula pada 1/3/2017 sehingga 31/3/2017

Year End Sales 2016

YES, its Year End Sale again! Come and visit Nagoya Outlets from 1st Nov 2016 – 31th DEC 2016

Promotion Sales 2016

16-May-2016 till 31-Aug-2016, Come and visit Nagoya now!

Promotion Sales 2016

2 April – 1 May 2016, Come and visit Nagoya now!

GP Sales 2016

1 – 31 March 2016, Come and visit Nagoya now!

Promotion Sales 2016

23-Jan till 21-Feb-2016. Come and visit Nagoya now!

Year End Sale 2014

YES, its Year End Sale again! Come and visit Nagoya Outlets from 15th Nov 2014 till 4th Jan 2015

2014 Mega Sales

From 1-Jun till 1-Sept 2014